DS-7208HTHI-K2 – Đầu Ghi Hình 4/8 Kênh Turbo HD 4.0 DVR

Liên hệ