DS-7216HQHI-K2/P – Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh

Liên hệ